در این دسته از مطالب، مبانی نظری ارکان مختلف زیست شهر تبیین میشود.

صرفه به مقیاس، فریب یا حقیقت + دانلود ۱ مستند

صرفه به مقیاس، فریب یا حقیقت صرفه به مقیاس (Economies of Scale) مفهومی است که بیان می‌کند با افزایش حجم تولید، هزینه‌های متوسط تولید هر واحد محصول کاهش می‌یابد. این گزاره به ویژه در صنایع بزرگ و تولید انبوه مطرح می‌شود. با این حال، این مفهوم همیشه و در همه موارد صحیح نیست و نقدهایی بر آن وارد است که در این مطلب به موشکافی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته‌ایم. ... ادامه مطلب

تناسب طراحی اجتماعی با نظریه اجتماعی

تناسب طراحی اجتماعی با گزاره‌های «جامعه مطلوب» از نگاه فرهنگ بالادستی فرایند طراحیِ کالبد جامعه، شامل دو مقیاس فردی و اجتماعی است. بنابراین باید به بررسی دقیق هر دو ساحت پرداخته و پاسخ مشخصی برای هرکدام فراهم نماییم. آنچه در مثال «فلانور» مطرح شد، نمایی مختصر از لزوم تناسب طراحی کالبدی با تصویرِ فرهنگ بالادستی از «انسان مطلوب» بود؛ اما در مقیاس اجتماعی باید به این سؤال کلیدی پاسخ داده ... ادامه مطلب

ارتباط فرهنگ و فضا، جهت‌داری ساختارهای اجتماعی

در این مطلب، نشان داده می‌شود که ساختارهای اجتماعی، از جمله الگوهای معماری و شهرسازی، انتزاعی و بدون جهت نبوده و متناسب با فرهنگ مطلوب آن جامعه طراحی شده است. در ادامه نیز رسالت معماری و شهرسازی تعریف شده است. ... ادامه مطلب
روایات اسلامی در حوزه سلامت

مرور برخی آیات و روایات بهداشت و سلامت

در این مطلب، به مرور برخی روایات بهداشت و سلامت به نحو اجمالی پرداخته شده است. رهنمودها و توصیه­‌های اسلام در زمینه‌ی سلامت را می‌توان در دو دسته­‌ی کلّی جای داد[۱]: مرتبط با سلامت روحی مرتبط با سلامت بدنی سلامت روحی سلامت روحی از نگاه متون دینی را به سه قسمت می‌توان تقسیم کرد: ۱. سلامت قلبی؛ ۲. سلامت فکری؛ ۳. سلامت رفتاری. قلب ساحتی از انسان است که محل ... ادامه مطلب