روایات اسلامی در حوزه سلامت

مرور برخی آیات و روایات بهداشت و سلامت

در این مطلب، به مرور برخی روایات بهداشت و سلامت به نحو اجمالی پرداخته شده است. رهنمودها و توصیه­‌های اسلام در زمینه‌ی سلامت را می‌توان در دو دسته­‌ی کلّی جای داد[۱]: مرتبط با سلامت روحی مرتبط با سلامت بدنی سلامت روحی سلامت روحی از نگاه متون دینی را به سه قسمت می‌توان تقسیم کرد: ۱. سلامت قلبی؛ ۲. سلامت فکری؛ ۳. سلامت رفتاری. قلب ساحتی از انسان است که محل ... ادامه مطلب

تبیین اجمالی رویکرد زیست شهر به موضوع سلامت

در این مطلب، رویکرد زیست شهر مولّد به مسئله سلامت به نحو اجمالی بیان شده است. سلامت موضوعی است که برای پرداختن به آن باید نظام‌­مند اندیشید، نظام‌مند برنامه ریزی کرد و نظام‌مند نیز عمل کرد؛ این بدان معناست که برای داشتن رویکردی مطلوب در حوزه سلامت، چه در درون نظام سلامت و چه در ارتباط نظام سلامت با دیگر نظامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، باید از رویه­‌ی ایزوله و ... ادامه مطلب

پیش‌نویس نظام سلامت در زیست‌شهر

نظام سلامت در جامعه بازار و نظام سرمایه‌داری در این مطلب بعد از تبیین ابعاد اصلی نظام سلامت در جامعه بازار و سرمایه‌داری، نظام سلامت در زیست شهر به صورت اجمالی تبیین شده است. در جامعه‌ی شکل گرفته بر اساس نظریه بازار؛ به منظور انگیزه بخشی به انسان برای حرکت و تکامل جامعه، بر روی طمع و دنیاپرستیِ انسان تمرکز شده است. به تعبیر دیگر انسانِ ایده آل در این ... ادامه مطلب