معرفی کاربری آموزش در زیست‌شهر

کاربری آموزش و نظام آموزش و پرورش به عنوان ابزار پرورش انسان و رفع نیازهای نیروی انسانیِ هر جامعه‌ای یکی از مهمترین ابزارهای تکامل و توسعه انسانیِ آن جامعه است. در این نوشته، نظام آموزشی در دنیای مدرن و زیست‌شهرها به نحو اجمالی معرفی می‌گردد. مبانی کاربری آموزش مدرن انسانِ مطلوب در تمدن غرب، انسانی است که منفعت فردی خود را محور تصمیماتش قرار می‌دهد؛ به تعبیر دیگر یک انسان ... ادامه مطلب

پایگاه معنایی ایده “نهاد اجتماعی بانوان” و ۱ طرح عملیاتی اولیه برای احیای آن

نهاد اجتماعی بانوان. دنياي مدرن، امر اجتماعي زنانه را حتي از دوران قديم هم نحیف‌تر کرده است. خانه که از سوئي ميزبان خانواده بود، اولين لايه از فضاهاي زنانه را نيز در خود جا داده بود. جائي که نهاد اجتماعی زنانه در بستر روابط خانوادگي و همسايگي آغاز مي شد و مي‌توانست با اين آغاز به مقياس‌هاي ديگري نيز ارتقاء پيدا کند که البته در دوران قدیم از این فراتر نرفت.  ... ادامه مطلب