در مورد زنان چه الگوها و سیاست هایی در زیست شهر دیده شده است؟ نهاد خانواده در زیست شهر اسلامی چه تفاوتی با نهاد خانواده در شهرهای مدرن دارد؟

پایگاه معنایی ایده “نهاد اجتماعی بانوان” و ۱ طرح عملیاتی اولیه برای احیای آن

نهاد اجتماعی بانوان. دنياي مدرن، امر اجتماعي زنانه را حتي از دوران قديم هم نحیف‌تر کرده است. خانه که از سوئي ميزبان خانواده بود، اولين لايه از فضاهاي زنانه را نيز در خود جا داده بود. جائي که نهاد اجتماعی زنانه در بستر روابط خانوادگي و همسايگي آغاز مي شد و مي‌توانست با اين آغاز به مقياس‌هاي ديگري نيز ارتقاء پيدا کند که البته در دوران قدیم از این فراتر نرفت.  ... ادامه مطلب