در این بخش، کاربری های مختلف از جمله مسکونی، آموزشی، سلامت، امنیت و … با توجه به تعداد خانوار هر زیست شهر مشخص میشود که مثلا زیست شهر با 500 خانوار کدام کاربری ها را دارد و کدام را ندارد و زیست شهر دارای 100،000 خانوار دارای کدام کاربری ها است

تبیین اجمالی رویکرد زیست شهر به موضوع سلامت

در این مطلب، رویکرد زیست شهر مولّد به مسئله سلامت به نحو اجمالی بیان شده است. سلامت موضوعی است که برای پرداختن به آن باید نظام‌­مند اندیشید، نظام‌مند برنامه ریزی کرد و نظام‌مند نیز عمل کرد؛ این بدان معناست که برای داشتن رویکردی مطلوب در حوزه سلامت، چه در درون نظام سلامت و چه در ارتباط نظام سلامت با دیگر نظامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، باید از رویه­‌ی ایزوله و ... ادامه مطلب

معرفی کاربری آموزش در زیست‌شهر

کاربری آموزش و نظام آموزش و پرورش به عنوان ابزار پرورش انسان و رفع نیازهای نیروی انسانیِ هر جامعه‌ای یکی از مهمترین ابزارهای تکامل و توسعه انسانیِ آن جامعه است. در این نوشته، نظام آموزشی در دنیای مدرن و زیست‌شهرها به نحو اجمالی معرفی می‌گردد. مبانی کاربری آموزش مدرن انسانِ مطلوب در تمدن غرب، انسانی است که منفعت فردی خود را محور تصمیماتش قرار می‌دهد؛ به تعبیر دیگر یک انسان ... ادامه مطلب
کاربری پژوهش و تحقیق و توسعه در زیست شهر

کاربری پژوهش و تحقیق و توسعه در زیست شهر (R&D وقف)

در این مطلب، کاربری پژوهش و تحقیق و توسعه در زیست شهر به نحو اجمالی معرفی شده است. تبیین نظام پژوهش و تحقیق و توسعه در دنیای مدرن این کاربری از کاربری‌های مهم برای تکامل اجتماعی است و کارویژه‌ی جمع‌آوریِ نیازها و خلاءهای یک جامعه در فرایند تکاملِ خود و پاسخ به آنها را به عهده دارد. انسان برای ارضاء هوای نفس خویشتن باید سلطه‌ی نامحدودی بر محیط طبیعیِ پیرامون ... ادامه مطلب

پیش‌نویس نظام سلامت در زیست‌شهر

نظام سلامت در جامعه بازار و نظام سرمایه‌داری در این مطلب بعد از تبیین ابعاد اصلی نظام سلامت در جامعه بازار و سرمایه‌داری، نظام سلامت در زیست شهر به صورت اجمالی تبیین شده است. در جامعه‌ی شکل گرفته بر اساس نظریه بازار؛ به منظور انگیزه بخشی به انسان برای حرکت و تکامل جامعه، بر روی طمع و دنیاپرستیِ انسان تمرکز شده است. به تعبیر دیگر انسانِ ایده آل در این ... ادامه مطلب