آسیب شناسی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

آسیب شناسی نظام سلامت در ایران در این مطلب، آسیب شناسی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران، به نحو اجمالی ارائه شده است. به طور کلی مسائل و آسیب­‌های نظام سلامت را می‌توان در دو دسته‌­ی کلّی قرار داد: مسائل مرتبط با سلامت و بیماری مسائل مرتبط با ساختار و اداره‌­ی نظام سلامت مسائل مرتبط با سلامت و بیماری سلامت و بیماری دو واژه و مفهوم تعیین­‌کننده در نظام سلامت ... ادامه مطلب

پیش‌نویس نظام سلامت در زیست‌شهر

نظام سلامت در جامعه بازار و نظام سرمایه‌داری در این مطلب بعد از تبیین ابعاد اصلی نظام سلامت در جامعه بازار و سرمایه‌داری، نظام سلامت در زیست شهر به صورت اجمالی تبیین شده است. در جامعه‌ی شکل گرفته بر اساس نظریه بازار؛ به منظور انگیزه بخشی به انسان برای حرکت و تکامل جامعه، بر روی طمع و دنیاپرستیِ انسان تمرکز شده است. به تعبیر دیگر انسانِ ایده آل در این ... ادامه مطلب