در این بخش، که شاید یکی از مهمترین بخش های زیست شهر باشد، الگوهای نوینی برای اشتغال و معیشت ساکنان زیست شهر در نظر گرفته شده است که به طور کامل معرفی و تبیین میشود.

خانه مولّد ، خوداشتغالی پایدار

خانه مولّد، اشتغال پایدار. آنچه در این مطلب به آن پرداخته شده است توجه به یکی از ابعاد مهم و متمایز الگوی زیست شهر با سایر الگوهای معماری و شهرسازی است. توجه به اشتغال و معیشت ساکنین خانه ها و شهرهای جدید، پاشنه آشیل طرحهای معماری و شهرسازی جدید است که در این مطلب به صورت مختصر با فلسفه توجه و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در خانه های مولّد آشنا خواهید شد. ... ادامه مطلب
اشتغال اختصاصی پایدار

اشتغال اختصاصی پایدار در زیست شهر مولّد

یکی از مهمترین آسیب های شهرهای جدید، بی توجهی به بحث اشتغال ساکنان این شهرهاست که باعث تبدیل آنها به یک خوابگاه میشود. در این نوشته برنامه طراحان زیست شهر مولّد را در زمینه اشتغال اختصاصی و پایدار ساکنان مطالعه میفرمایید. ... ادامه مطلب

آشنایی با پلتفرم (بستر مجازی) ایچوپال E-Choupal

در این نوشته گزارشی دقیق از یک پلتفرم با موضوع کشاورزی ارائه شده است. پلتفرم ایچوپال در هندوستان طراحی و اجرا شده و بخش بزرگی از کشاورزی هندوستان را تحت تاثیر خود قرار داده است. بررسی وضعیت کشاورزی در هندوستان کشاورزی هند با وجود انقلاب سبز هنوز نتوانسته بهره‌وری مناسبی در سطح بین المللی داشته باشد. یکی از دلایل این مسئله پراکندگی زمین‌های کشاورزی در هند است به طوری که ... ادامه مطلب