دوره های معرفی زیست شهر نوین مولد
_

باید هرچه ممکن است محیط زندگی شهر، بگونه ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسلامی راحت‌تر، امکان‌پذیر باشد.

مقام معظم رهبری ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

_
با زیست شهر بیشتر آشنا شوید

معرفی زیست‌شهر در ۴۵ دقیقه

در این قسمت از برنامه ثریا، دکتر عباس جهانبخش به معرفی مختصر زیست شهر پرداخته است.
زیست شهر، طرحی برای فضای زیست اجتماعی جدید است که توسط اندیشکده زیست شهر با همکاری کارشاناسان خبره در زمینه معماری و شهرسازی، اشتغال، فرهنگ و … و نخبگان حوزوی و دانشگاهی تهیه شده است.
در این فیلم بعد از بررسی مختصر وضعیت مسکن در ایران، گزارشی از طرح های رایج در زمینه شهرسازی ارائه شده و در نهایت طرح زیست شهر معرفی میگردد.

تازه‌ترین مطالب در زیست‌شهرنوین مولّد